สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม

จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน

จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน

About the Author