ข้อมูลติดต่อโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ข้อมูลติดต่อ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350392
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  350392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กำแพงดินพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kampangdinpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกำแพงดิน
ตำบล :
  กำแพงดิน
อำเภอ :
  สามง่าม
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66220
โทรศัพท์ :
  056673189
โทรสาร :
  056673149
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  kampangdin@hotmail.com
เว็บไซต์ :

 

About the Author