แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

และการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

About the Author