สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมจัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมจัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง

แบ่งปันน้ำใจ…จากพี่สู่น้อง

ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น ณ สนามโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

 

ภาพกิจกรรม1

ภาพกิจกรรม2

ภาพกิจกรรม3

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com