มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 11 มกราคา 2561 ที่ผ่านมา นายเชาวน์  มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

 

1. ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได้อันดับที่ 9 ระดับเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 78.70 คะแนน

    

 

 

1. ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ได้อันดับที่ 10 ระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนน 85 คะแนน

    

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com