งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานบัวพุทธบูชา ในงาน “นมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร” ประจำปี 2561 ซึ่งในงานเดียวกันนั้น โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดย นายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนและทำการแสดง ตามลำดับ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com