กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน มาเป็นประทานในพิธี  ในงานประกอบไปด้วยกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ นำเกมและกิจกรรมต่างๆ มาให้นักเรียนได้ร่วมสนุก พร้อมแจกของรางวัลมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com