กิจกรรม Big cleaning day วัดกำแพงดิน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดยนายเชาวน์ มาเนียม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดกำแพงดิน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ร่วมกับพระสงฆ์และชาวบ้าน บ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยกันพัฒนา รักษาความสะอาดศาสนสถานให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com