โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต สพม.41

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต สพม.41 ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

      

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากครูสุพจน์  เขียวคล้าย

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com