โครงการหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนและคณะครู โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

โครงการหมอชวนวิ่ง เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 50 ปีแพทย์สภาและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com