การแสดงต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทไทยออยล์ จำกัด มหาชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชุนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนกำแพงดินพิทยบาคม ได้รับเกียรติทำการแสดงต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทไทยออยล์ จำกัด มหาชน และเทศบาลแหลมฉบัง ณ วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

 

    

 

 

 

ขอบคุณข่าว/ภาพ : อรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภ

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com