พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จมหาธีราชเจ้า” ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือ-เนตนารี โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จมหาธีราชเจ้า”  เนื่องในวันนั้นเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อวงการลูกเสือไทย โดยมีนางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม และคณะผู้กำกับลูกเสือร่วมในพิธี

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com