ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดยนายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม และวันเดียวกันนั้น ได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของแต่ละห้อง

 

 

 

  

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com