นักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมร่วมแสดงใน “งานตึกโบราณตำนานรถไฟ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภ นำนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมร่วมแสดงใน “งานตึกโบราณตำนานรถไฟ” ณ สถานีรถไฟพิจิตร และร่วมถ่ายทำรายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

 

      

 

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : อรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภ

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com