ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกำแพงดินพิทบยาคม ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2562 ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน และยังมีกิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน

 

    

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com