โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ ลานหน้าวัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยในส่วนของโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมมีการให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชนเกี่ยวกับการเพาะเห็ด งานประดิษฐ์ และกิจกรรมรักการอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

Cr. ภาพโดยทีมงาน ITMan

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com