กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน มาเป็นประทานในพิธี  ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ นำเกมและกิจกรรมต่างๆ มาให้นักเรียนได้ร่วมสนุก พร้อมแจกของรางวัลมากมาย

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกิจกรรมการขายอาหาร และการแข่งขัน e-Sport เกม ROV โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 นักเรียนก็ยังให้ความสนใจ โดยได้ผู้ชนะคือทีม “ขี่ม้า-เพราะรักม้า” (มีสมาชิกคือ นายณัฐนนท์  ทองประพันธุ์, นายธนวัฒน์  เมธี, นายภีรภัทร  สละ, นายนัฐวุฒิ  กุลสันเทียะ, นายชิษณุพงศ์  เปาป่า และนายพลชัย  ภูมิดี)

 

 

กลุ่มสาระศิลปะ

 

กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com