รับรายงานตัวนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดยนายเชาวน์  มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในกิจกรรม รับรายงานตัวนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบคัดเลือกห้องเรียนได้อันดับที่ 1-10 และกล่าวถึงระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน

 

 

 

ชมภาพขนาดเล็ก (2048 px) สำหรับแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com