วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ ” Nu roadshow ” ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

About kampangdin