ขอแสดงความยินดีกับ นศท.ตะวัน ภู่พุ่ม ได้รับเกียรติบัตร จากการยิงปืน เจเกอร์ ระยะ 25 เมตร คะแนน 43 เต็ม 50 คะแนนสูงสุดจาก นศท. ชั้นปี 1,2 ของทุกโรงเรียนในศูนย์ฝึก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

About kampangdin