แนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ครูใจยา  คงเจริญ  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยนเรศวร” ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง  12.00 น  โดยในงานมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพี่ๆ ที่เรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร กับน้องๆ โรงเรียนต่างๆ  มีการให้น้องๆ นักเรียนเข้าซุ้มกิจกรรมของแต่ละคณะตามที่ตนเองสนใจ

 

 

ภาพการรับสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพการรับสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาพกิจกรรม 

nu11 nu10 nu9 nu8 nu7 nu6 nu5 nu4 nu3 nu2 nu1 nu12

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

ติมตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียนได้ที่ห้องแนะแนว หรือที่เว็บไซต์ www.acad.nu.ac.th

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com