โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 14 และ 18 ปี ชาย กีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

About kampangdin