วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะครู นักเรียน เข้าร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ เทศบาลตำบลกำแพงดิน ไปยัง สนามแข่งขันแม่น้ำยมวัดกำแพงดิน

  

About kampangdin