กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูมิรพีแคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

About kampangdin