กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีสมาธิ พร้อมกับการเรียน

IMG_20160527_083843 IMG_20160527_083803 IMG_20160527_083753 IMG_20160527_083747 IMG_20160527_083735 IMG_20160527_083713 IMG_20160527_083651 IMG_20160527_083605

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com