ครูใจยา คงเจริญ และครูชูชีพ ภักดีโต นำนักเรียนโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมช่วยงานกฐินวัดกำแพงดินเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

About kampangdin