นายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิต และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

About kampangdin