กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

About kampangdin