โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมรับการนิเทศติดตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy 2565 จาก ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

About kampangdin