ร่วมเดินรณรงค์ประชามติที่อำเภอสามง่าม

เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2559 คณะครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดยนายเชาวน์   มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางนพคุณ  ครุฑหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการเดินรณรงค์ประชามติ ในโครงการ “ชาวสามง่ามร่วมใจ ไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น – 16.00 น” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

13706267_605635632950774_55475524_n  13872325_605635599617444_1533987783_n  13874990_605635659617438_2012334102_n  13883757_605635629617441_971262543_n  13883874_605635656284105_1856382356_n  13883903_605635546284116_1802000437_n  13883944_605635606284110_561104547_n  13900427_605635549617449_802540733_n  13900573_605635576284113_1950040347_n  13900842_605635569617447_1539910491_n  13900854_605635559617448_535241244_n  13918906_1116945481681915_949410680_o  13933080_605635562950781_2069229525_n  13933397_605635542950783_244529625_n  13933521_605635646284106_2121879366_n  13936661_605635596284111_1261836340_n  13936700_605635652950772_1826520767_n  13936923_605635592950778_1921563568_n

 

 

ข้อมูลภาพโดย รองนพคุณ  ครุฑหลวง

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com