เลี้ยงส่งครูสุกัญญา เลี้ยงรับครูชญานนท์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เดินทางไปส่งครูสุกัญญา  เพ็งแตง  ที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และในช่วงค่ำ คณะครูทุกคนรวมกันจัดงานเลี้ยงส่ง บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องชาวฟ้าแดงทุกท่าน

S__15524013  S__15524014  S__15524016  S__15524021  S__15524022  5819  5820  5821  5822  12324  12339  12341  12343  12346  12348  S__15540263  S__15540267  S__15540268  S__15540269  S__15540270  S__15540272  S__15540274  S__15540276  S__15540278  S__15540279  S__15540282  S__15540283  S__15540286  S__15540287  S__15540291  S__15540295  S__15540299  S__15540311  S__15540312  S__15540314  S__15540320  S__15540321  S__15540324  S__15540329

 

 

และในวันเดียวกันนั้นทางโรงเรียนยังถือโอกาสเลี้ยงต้อนรับครูชญานนท์  ครูศิลปะคนใหม่ด้วย

S__15540331  S__15540333  S__15540335  S__15540337  S__15540339

 

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com