เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน “อำเภอสามง่ามคัพ ประจำปี 2559”

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน “อำเภอสามง่ามคัพ ประจำปี 2559” ณ สนามกีฬาอำเภอสามง่าม ได้ผลการแข่งขันออกมาคือ รุ่นประชาชนทั่วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

7320

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com