การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม

สหวิทยาเขตสามง่าม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม ณ สนามกีฬาโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 7–9 กันยายน 2559 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.41 ประจำปี 2559

img_0390 img_0391 img_0514 img_0518 img_0524 img_1107

ลิงค์ภาพกิจกรรม 1 …. Click

ลิงค์ภาพกิจกรรม 2 …. Click

ลิงค์ภาพกิจกรรม 3 …. Click

ลิงค์ภาพกิจกรรม 4 …. Click

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com