งานแข่งขันเรือยาว สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ วัดกำแพงดิน

วันนี้ 14 ก.ย. 59 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมแม่น้ำยม หน้าวัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร งานประเพณีที่ชาวกำแพงดินได้ร่วมกัน อนุรักษ์ สืบสานมาเป็นเวลาช้านาน 

เทศบาลตำบลกำแพงดิน ร่วมกับวัดกำแพงดิน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวกำแพงดิน ได้ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดเป็นประจำในวันพุธหลังจากการแข่งเรือยาวสนามวัดท่าหลวง เสร็จสิ้นแล้วหนึ่งสัปดาห์ และในปีนี้ได้จัดงานตรงกับ วันพุธที่ 14 กันยายน โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของตำบลกำแพงดิน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับการแข่งขันเรือยาวถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้มีเรือเข้าร่วมแข่งขันรวม 22 ลำ แบ่งเป็นเรือประเภทยาวใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย จำนวน 6 ลำ เรือยาวเล็กไม่เกิน 30 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ และเรือยาวจิ๋ว 12 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ท่ามกลางชาวเรือที่ติดตามเชียร์ตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำยม

kpp-27 kpp-22 kpp-9 kpp-8 kpp-4

 

 

>>.. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ..<<

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com