คำสั่งโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เรื่องการแต่งตั้งครูเวรประจำวัน

คำสั่งโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เรื่องการแต่งตั้งครูเวรประจำวัน

personal-120659-1

 

 

วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกที่รูปภาพให้มีขนาดใหญ่ คลิกขวา แล้วเลือก Save Image As…

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com