คู่มือการใช้งาน “คลังคำสั่ง”

เนื่องด้วยคุณครูหลายๆ ท่านมีปัญหาคือทำคำสั่งหายบ้าง ลืมไว้ตรงนั้นตรงนี้บ้าง ชำรุดบ้าง จากปัญหานี้ทีมงานสารสนเทศจึงได้ทำระบบ “คลังคำสั่ง” ไว้ใน Office365 ที่เป็นระบบของโครงการ DLIT เพื่อให้ครูที่ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถมาดาวน์โหลดไปใช้งานได้ โดยระบบมีความรัดกุมค่อนข้างสูง คือต้องใช้ e-Mail ที่ทาง สพฐ. แจกให้ครูเพื่อเข้าใช้เท่านั้น (อีเมล @obecmail.org ครูทุกคนมีอีเมลนี้)

 

ทั้งนี้ระบบดังกล่า่วจะสอดคล้องกับโครงการไทยแลนด์4.0 และโครงการ DLIT ดังนั้นขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านใช้งานระบบนี้ โดยการแจ้งอีเมลที่เป็น @obecmail.org ให้ครูจีระพงษ์ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ

 

การใช้งาน

1. เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียน www.kampangdin.ac.th

2. นำเมาส์ไปใช้ที่ “คำสั่งปฏิบัติงาน” คลิกที่เมนู “ปี 2560”

 

 

3. เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่เว็บไซต์ https://accounts.google.com กรอกอีกเมล์ที่เป็นบัญชี @kampangdin.ac.th ลงไป คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”

 

 

4. กรอกรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ถัดไป”

 

 

5. สามารถเข้าไปใช้งานคลังคำสั่งได้ทันที

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com