เชิญชวนส่ง SMS กด 9 แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SMS ÃèÇÁ¶ÇÒ¤ÓÍÒÅÑ creatoutline

ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่ง SMS กด ๙ แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

ios

วิธีการส่งด้วยระบบ iOS (iPhone)

1. สัมผัสที่ปุ่ม “เขียนข้อความ”

9sms-ios-1

 

2. พิมพ์หมายเลขผู้รับ 4567999 แล้วพิมพ์เลข 9 ในช่องที่เขียนข้อความ แล้วกดส่ง

9sms-ios-2

 

3. จะได้ข้อความตอบรับจากทางเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่

9sms-ios-3

 

 

 

 

android

วิธีการส่งด้วยระบบ Android (Acer, AIS, ASUS, Blackberry, Dtac, Google, HTC, Huawei, i-Mobile, Lenovo, LG, Meizu, Moto, Nokia, Oneplus, OPPO, Samsung, SONY, True, VIVO, Wiko, Xiaomi, ZTE เป็นต้น)

1. สัมผัสที่ปุ่ม “เขียนข้อความ”

9sms-android-1

 

2. พิมพ์หมายเลขผู้รับ 4567999 แล้วพิมพ์เลข 9 ในช่องที่เขียนข้อความ แล้วกดส่ง

9sms-android-2

 

3. จะได้ข้อความตอบรับจากทางเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่

9sms-android-3

 

 

 

โดยการส่งข้อความ (SMS) นี้เป็นช่องทางที่ทาง กสทช. ทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะรวบรวมจำนวนผู้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านช่องทางดังกล่าวรายงานไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไป

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม broadcast.nbtc.go.th

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com