สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

 

 

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไปแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดกำแพงเพชรคือ

       

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
นักเรียนที่ทำการแข่งขัน
1. เด็กชายณัฐนนท์ ทองประพันธุ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์ คุ้มสลุด
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช
2. นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ

 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
นักเรียนที่ทำการแข่งขัน
1. นางสาวลลิดา บุญรักษาศรี
2. นางสาวอรุณฉาย ชูอิฐ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายจีระพงษ์ โพพันธุ์
2. นางบุษกรณ์ ท้าวทอง

 

       

 

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

16

18

9

7

รายละเอียดผลการแข่งขัน

 

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com