สมาคมศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง”

 

 

สมาคมศิษย์เก่าขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง”

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม แบ่งปันน้ำใจ…จากพี่สู่น้อง

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น

ณ สนามโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

————————————

ติดต่อสำรองโต๊ะ และเสื้อได้ที่เบอร์

089-7083293 (ครูใจยา)  และ 089 -6390596 ครูบุญญรัตน์

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com