ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 – 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

———————————————————-

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้อันดับที่ 41 ระดับเหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 62 คะแนน

(คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน)

  


 

ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ได้อันดับที่ 36 ระดับเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 77 คะแนน

(คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน)

  


 

ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้อันดับที่ 1 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนน 92 คะแนน

(คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน)


 

ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ได้อันดับที่ 10 ระดับเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 76.80 คะแนน

(คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน)

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ได้อันดับที่ 25 ระดับเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 78.30 คะแนน

(คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน)

    


 

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได้อันดับที่ 12 ระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนน 81 คะแนน

(คลิกเพื่อดูผลการแข่งขัน)

 

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com