ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม นำโดย นายเชาว์  มาเนียม  ผู้อำนวยการ และคณะครู

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

 

 

 

About kampangdin