โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

About kampangdin