ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้นักเรียนประสบเหตุไฟใหม้บ้าน โดยยอดบริจาค ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.30 น. จำนวน 43,000 บาท

About kampangdin