ประกาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และขอเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการมอบตัว กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลังในเว็บไซต์โรงเรียน และเพจ Facebook

ประกาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

About kampangdin