นายเชาวน์ มาเนียม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

About kampangdin