คณะครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

About kampangdin