องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอก และภายในอาคารเรียน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

About kampangdin