โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

About kampangdin