โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

About kampangdin