โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

 

About kampangdin